V For Vendetta – V Konuşması

Madem 5 Kasım’dayız, V For Vendetta’nın şu meşhur V konuşmasının Türkçesini vereyim. Önce, İngilizce metin:

Voilà! In View, a humble Vaudevillian Veteran, cast Vicariously as both Victim and Villain by the Vicissitudes of Fate. This Visage, no mere Veneer of Vanity, is a Vestige of the Vox populi, now Vacant, Vanished. However, this Valorous Visitation of a bygone Vexation stands Vivified, and has Vowed to Vanquish these Venal and Virulent Vermin Vanguarding Vice and Vouchsafing the Violently Vicious and Voracious Violation of Volition! The only Verdict is Vengeance– a Vendetta, held as a Votive– not in Vain, for the Value and Veracity of such shall one day Vindicate the Vigilant and the Virtuous. Verily, this Vichyssoise of Verbiage Veers most Verbose, so let me simply add that it’s my Very good honor to meet you, and you may call me V.

b88a0049cafe402defbdcf6d7eaff3d3

Metin epey ağır ve bol Latince içeriyor. O nedenle insanlar üşenmemişler, basit İngilizceye çevirmişler (farklı çeviriler var, bu bir tanesi):

Here you see me. A humble old stage performer, shown as both a victim and a villain, to which is differed by the circumstance in which you see me. This appearance, is no ornament (mask) of conceit or vanity, is a shadow of the people’s voices, now empty, gone; this appearance will deliver the necessary truth that will respect what they once fought against. However, this voice from a past, stands anew and has vowed to destroy these corrupt and infectious vermin who guards the evil and condones the violent and the violation of choice. The only verdict is vengeance; a blood feud, a fight, that is held as a vow not merely in appearance, but a fight for the value and truthfulness that one day will show the right and just. Yes, this rich overabundance of words turns most a wordy face-to-face an introduction, so let me simply say that it is an honor to meet you and you may call me V.

Şimdi, Türkçesi (birden fazla basit İngilizce çevirisinden harmanladım):

İşte, görüyorsunuz! Hem katil hem kurban olarak gösterilen mütevazi ve yaşlı bir sanatçıyım. Bu maske, gösterişten tamamen arındırılmış bu maske, halkın bitmiş ve yitilmiş sesinin bir kanıtıdır. Bu maske, bir zamanlar onların da uğruna savaştığı doğruların ihtiyaç duyulan sesidir. Ne var ki, geçmişten gelen öfkenin bu cesur ziyareti, bizlerin hayatılarına tecavüz eden açgözlü kararlara dayalı yozlaşmış kötülük ve antlaşmaları yok etme sözü veriyor. Bu konudaki tek hüküm intikamdır, kan davasıdır, kavgadır. Bu, beyhude bir laf değildir, bir adaktır. Dilek; değer ve doğruların bir gün uyanık ve ahlaklı insanları haklı göstereceğidir. Gerçekten de, bu uzun konuşma sadece güçlü bir girişten ibarettir ve dolayısıyla söyleyebilirim ki seninle tanışmak benim için en büyük onurdur ve bana V diyebilirsin.

Atatürk falan beklemeye devam ey halkım…

Gelmeyecek hayaletlerden medet ummaya devam…

Advertisements